+40 744 216 080
lorant bucs logo-negru

Vezetési tanácsadás

Mit jelent a vezetési/management tanácsadás?

A menedzsment területére szakosodott tanulmányok folyamatosan kamatoztatják a szervezettség fontosságát az intézmények életében, legyenek azok állami vagy magánintézmények. A képzési és szakosodási kurzusok, a feladatoptimalizálási és a csapatintegrációs folyamatok az e pozíciót betöltõ irányítási technikájába tartoznak. Dr. Bucs Lóránt vezetési kérdésekben nyújtott tanácsadása a piaci teljesítmény érdekében személyre szabott, a szervezeti klímához, és a humán erőforráshoz is igazodik.

A vállalat fejlesztési szakaszától függetlenül a vezetési tanácsadás célja a prioritások felépítése, a munkacsoportok dinamikájának kiegyensúlyozása, és mindenekelőtt a vezetők számára a mindennapi munkájuk során történő megvalósításhoz szükséges konkrét eszközök biztosítása.

Erős és jól szervezett csapatokra van szükség? Dr. Bucs Lóránt segít beszerezni őket!

Vezetési tanácsadási stílus

Az elmúlt években kialakult tanácsadás egyik legismertebb fajtája a vezetési tanácsadás. Ez egy szigorú gyakorlatrendszerrel írható le, amelynek szerepe a rendelkezésre álló emberi erőforrás hatékony bevonása, a csapatok megbízható menedzselése és a szervezeti szintű osztályfunkciók implicit, harmonikus kialakítása. A vezetés, mint szervezési stílus ma túlnyomórészt magán- és nyilvános környezetben egyaránt megtalálható.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy az ebben a szektorban kapott menedzsmentnek és tanácsadásnak az a szerepe, hogy alulról felfelé strukturálja a vállalat tevékenységét, kezdve a munkavállalótól, mint egyéntől, majd eljutva egy végső csapatig, amely kompaktként működik.

A vezetési tanácsadás célja, hogy minden vezető számára praktikus és testreszabott módot kínáljon az általa működtetett erőforrások rendszerezésére a kitűzött munkacélok elérése érdekében. Ezért nagyon fontos, hogy Dr. Bucs Lóránt ismerje a cégen belüli hierarchiát, szektorálisan kommunikáljon a vezetőkkel, és jó gyakorlati modelleket kínáljon számukra a termelékenység növelésére.

Dr. Bucs Lóránt a cég tevékenységi körétől függően alkalmazkodik a profilhoz és a kitűzött stratégiai célokhoz, időben kommunikál a vezetői struktúrával a változásokról, és mindenekelőtt a szervezeti légkör dinamikáját érzékelt szinten konfigurálja. Ezenkívül a hivatalok közötti kommunikáció is olyan prioritás, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Vállalata igényeihez alkalmazva

Dr. Bucs Lóránt a ceg müködésének megfelelő irányítási stratégia kialakítása érdekében először belső auditot végez a szervezési és feladatmegosztási technikák elmélyült ismeretére. Ez a szakasz különösen fontos a célok kitűzéséhez és a legmegfelelőbb megközelítéshez.

Mit kínál Önnek a vezetési tanácsadás?

A vezetési tanácsadás nem csak a munkafolyamatok rendszerezésével jár, hanem a részlegoptimalizálási stratégiák konfigurálását is magában foglalja, hogy az értékesítési célok teljesüljenek.

A munkafolyamat a vezetési tanácsadásban

1. Teljesítmény-ellenőrzés

A feladatok elosztása, a munkacélok teljesítése, de a vezető és az általa vezetett csapat kapcsolata is magában foglalja a teljesítménymutatók rövid elemzését.

2. Vezetési stratégia kidolgozása

Minden részlegnek más-más feladatai és céljai vannak a vállalat céljairól való beszámolás tekintetében. Ha az ellenőrzési szakaszban azonosították a teljesítményszinteket, akkor a stratégia kidolgozása konkrét eszközöket és empirikus kommunikációs módot kínál a vezetőknek az általuk képviselt csapat kiértékléséhez.

3. Üzleti folyamatok és működési terület

A vezetőnek rendelkeznie kell az általa végzett munkával kapcsolatos műszaki és üzemeltetési ismeretekkel, ugyanakkor a humán erőforrást a rábízott munkafeladatoknak megfelelően sikeresen meg kell szerveznie. E tevékenységek végzéséhez elengedhetetlenek a tudás és az önismeret folyamatai a vezetői kvalitások megalapozásához.

További részletek a vezetői tanácsadásról

A vállalati szinten kialakított stratégiának figyelembe kell vennie mind a belső struktúrákat, mind a külső környezet felé történő jelentéstételt. Ebben az értelemben a vezetési tanácsadás a tevékenységi területhez jól rögzült szervezeti struktúrát kínál, de eljárásilag is szabályozza az alaptevékenységek elvégzését.

Vezetési segítség

Jó vezetőnek lenni nem mindig egyenlő a jó vezetővel. A témával kapcsolatos szakirodalom fejlődési utakat kínál mindazoknak, akik készségeket és kompetenciákat akarnak elsajátítani ezen a területen. Ezenkívül a tanácsadó szerepe a legjobb gyakorlatok modellezése és rendszerezése, mindezt közvetlen interakción és stratégián keresztül.

Tanácsadás a szervezésben

Az erőforrásokat folyamatosan kalibrálni kell a stratégiai célokkal, ezért azok optimalizálását jól programozni kell.

Belső eljárások és szabályok

A szabályozások, normák és munkafolyamatok nem vezetnek közvetlen a munka nagyobb bürokratizálódásához. Feladatuk az információáramlás megteremtése, valamint a személyzet differenciált hozzáférése ahhoz.

Dokumentumok

A külöbözö részlegek közötti kommunikáció szigorú megszervezése irányvonalak meghatározásához és az irreleváns információáramlás minimalizálásához vezet.

Optimalizálás

Adaptált menedzsment

Az erőforrás konfigurációja

Erős szervezeti kultúra

Forduljon hozzánk bizalommal!

Szeretné, ha a vezetői eredményesebbek lennének a munkájuk során? Dr. Bucs Lóránt segítségével jobb szervezést kap.
Call Now Button